Boodskap:    As jy aan God dink, wat kom eerste in jou gedagte op? Skriflesing:          Mark.7:1-23 ʼn Vreemde gesprek oor hande was ʼn Seuntjie en sy ma voor ete Die Skrifgeleerdes en die Wet Die Skrifgeleerdes en die heidene Hoe ons oor God dink, bepaal hoe ons gaan leef Moets en moenies Sieldodende gewoontes teenoor lewensvreugde […]

Lees Preekskets

‘n Hart soos Jesus

PREEKSKETS – `n HART SOOS JESUS 27 Mei 2018 “Toe Hy die skares sien, het Hy hulle baie jammer gekry, want hulle was moeg en weerloos, soos skape sonder `n herder.” Mat. 9:36 (NIV) 1. JY MOET OMGEE WAARVOOR JESUS OMGEE “Wees vol liefde vir ander mense, en volg die voorbeeld van Christus wat jou […]

Lees Preekskets

Hoop vir die Toekoms

Opsomming van ‘n preek wat ds. Fanie le Roux gelewer op Sondag 18 Maart 2018 na aanleiding van die bedreiging van Isreal (2 Kron. 20) deur die volke wat in die omgewing van die “Beloofde Land” agtergebly het (v.10) nadat Isreal uit Egipte die land in besit geneem het.  As jy ook bedreig voel deur […]

Lees Preekskets

Wapendraer Sondag

31“Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif.32Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk.”33Petrus sê vir Hom: “Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en […]

Lees Preekskets

Lewe deur God se genade

Skriflesing Rom 5:1-11 1God het ons vrygespreek omdat ons in Christus glo. Nou is daar vrede tussen ons en God, want ons Here Jesus Christus het vrede gemaak tussen ons en God.2En Christus help vir ons wat glo, sodat ons elke dag kan weet dat God baie goed is vir ons. En ons is trots, […]

Lees Preekskets

Lukas 18:1-8 V1. Jesus sê hier dat ons moet, ons behoort te bid sonder om hart te verloor, sonder om moedeloos te word en sonder ophou. V2. Die regter het geen vrees vir God nie, en nog minder respek vir enige mens. V3-6. Die weduwee, desperate weduwee wat so aanhou neul by die regter dat […]

Lees Preekskets

Palmsondag

Vandag is Palmsondag of PassieSondag, die afgelope paar weke  vorm deel van Lydenstyd, en dit eindig Saterdag voor Paasfees wat ons dan stil Saterdag noem omdat Jesus nog in die graf lê. Die tyd tussen vandag en Paasnaweek is “Grootlydensweek”, dit is die hart van die kerklike jaar wat die dieptepunt van die lyding van […]

Lees Preekskets

Skriflesing: Hand. 19,20; Openbaring 2:1-7 ONTSTAAN VAN DIE GEMEENTE (Hand 19) Paulus se strategie: Groot stede: Evangeliseer,kerkplanting,hulp aan behoeftiges, kies leierskap, herbesoek.  Stel onkunde uit die Woord reg “Het julle die Heilige Gees ontvang? (Hand 19:2)   Vlam aangesteek deur die Heilige Gees: Gemeente in die krag van die Heilige Gees “Toe het die Heilige […]

Lees Preekskets

Openbaring van Johannes (Openb. 17 tot 19)

Ons het nou 5 vyande van Christus al tee gekom: Die draak Die dier uit die see Die dier uit die aarde of die valse profeet Die prostituut Die mense met die merk van die dier In die huidige openbaring wys Johannes vir ons wat met Babilon gebeur, die dier uit die see en die […]

Lees Preekskets