Baie welkom by ons spesiale gesinsdiens. Die erediensspan en die Jeugkommissie het saamgespan om vir jou ‘n unieke erediens met baie variasies te bring – geniet dit! Die youtube-skakel is; https://youtu.be/8nGfDFyV0ck Aangeheg is ook die Toktokkie en die gebedsversoeke vir die week. Ons wens jou ‘n aangename en geseënde Sondag toe. Met vriendelik groete in […]

Lees Preekskets

Die skakel vir môre 31/5/2020 se erediens handel oor die derde sleutelverhouding, naamlik die verhouding met jouself en nugter selfondersoek, is: https://youtu.be/7vtLacGQoCE Aangeheg is ook die Toktokkie en die gebedsversoeke vir die week. Let asb. op die verskillende versoeke ten opsigte van ons welsynprojekte. Onthou ook dat u nog steeds u kollekte kan gee deur […]

Lees Preekskets

Die skakel vir die NG Gemeente Kloofendal se derde Pinksterbiduur, wat handel oor ‘n priesterlike gemeente, is: https://youtu.be/RAf5tKPuOPY Die Gebedsonderwerpe vir hierdie biduur is aan die einde van die video. Jammer ons kan nie die tradisionele sop en broodjies per e-pos stuur nie en ons kan dit ook nie saam geniet nie – vanjaar is […]

Lees Preekskets

Pinkster 2020 Sondag-aand 24 Mei Skriflesings: Handelinge 1:9-14; 24, 2:42 Teks: Handelinge 1:14   1. Inleiding Ons leer verder grondwaarhede uit die eerste gemeente in Handelinge. Vanoggend het ons geleer dat dit ‘n gemeente was wat op die “leer”, dit is die Woord, gefokus was. Ons kyk vanaand na nog ‘n grondwaarheid van hulle geloof. […]

Lees Preekskets

Skriflesings: Johannes 14:1-21 & Matteus 28:20. Teks: Johannes 14:1-4;6; 15 & 21; Matteus 28:20. Tema: Hemelvaart. Waar is Jesus nou? Die skakel om die diens is https://youtu.be/BDs9a_G7JSg. Het ons ‘n verleentheid met Hemelvaart? Jesus is dan weg…of is Hy nie? Goeie Vraag! 1. Jesus se gerusstelling Die hoofstuk begin met die onmiddellike gerusstelling van Jesus: […]

Lees Preekskets