Goeie dag Die erediens in Kloofendal om 09:00 op 1 November 2020 is waargeneem deur Ds. Barry van Rensburg van die Gemeente Quellerina, wat gepreek het oor die baie aktuele tema van “Gebedsverhoring”. Lees ook gerus die Toktokkie vir die week wat voorlê. Onthou asseblief ook die spesiale kollekte vir die boere in nood a.g.v. […]

Lees Preekskets

Preekskets Sondag 18 Oktober 2020 Skriflesings: Matt 6:9-10a; Lukas 11:2- Teks: Matt 6:10a Tema: So moet julle bid.” Laat U koninkryk kom.” Die “u”-bedes wat in hierdie hoofstuk bespreek word, volg direk na die gebedsaanroep, en daarna die drie “ons “bedes. Die volgorde van die “u”- en “ons”-bedes is baie belangrik: Ons kom nie eerste […]

Lees Preekskets

Jy word vriendelik uitgenooi na die erediens van Sondag 27 September 2020 in die gemeentesentrum van die NG Gemeente Kloofendal te Opallaan 19. Almal is welkom en jy hoef nie plek te bespreek soos die afgelope twee Sondae nie. Dr. Adré preek oor die tema; “Nou het ons ‘n Lewende Hoop”. Sien bygaande Toktokkie vir […]

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by ons laaste e-diens vir die inprerking, en die laaste besprekings wat benodig was! Die erediens het plaasgevind in die gemeentesentrum vir diegene wat plek bespreek het. Die kinderkerk het ook plaasgevind in die jeuglokaal. Lees assblief die Toktokkie en gebedsversoeke vir die volgende week. Let asseblief op die reëlings […]

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by ons ‘normale’ en e-diens van Sondag 13 September 2020. Die Toktokkie en gebedsversoeke is hierby aangeheg. Hierdie dokumente sal nie by die kerk uitgedeel word nie en die van u wat wel die diens in die kerkgebou gaan bywoon, moet dit asseblief voor die diens lees. Die YouTube skakel […]

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by ons e-diens vir Sondag 6 September 2020. Sien asseblief die Toktokkie en die gebedvoorstelle vir die volgende week soos uitgestuur via e-pos. Let asb. op die reëlings vir die erediens van 13 September 2020 in die kerkgebou, die kerkraadsbesluit oor selfdegeslagverhoudings, die volgende rondte van die Grendelbasaar op Saterdag […]

Lees Preekskets

Goeie dag, en baie welkom by ons e-diens van Sondag 30 Augustus 2020. Let asseblief in die Toktokkie, wat per e-pos uitgestuur is, op na die grendalbasaar van die 19 September en die kerkraadsbesluit van 26 Augustus insake selfdegeslagverhoudings. Die skakel vir die erediens is: https://youtu.be/X0FPzm7jwFc Met vriendelike groete NG Kerk Kloofendal Flam 8 – […]

Lees Preekskets