Goeie dag Hieronder is die preekskets vir Sondag 22 November. Vind hier (en bid gerus gerus saam) ons gebedsversoeke vir die week. Die Toktokkie kan hier gelees word.   Preekskets Sondag 22 November 2020 Skriflesings: Spreuke 30:24-28. Teks: Spreuke 30:24-28 Tema: Miergeloof, Dassiegeloof, Sprinkaangeloof, en Geitjiegeloof.   Spreuke 30:24-28. Hierdie diertjies se potensiaal waarin oënskynlike onbeduidendheid opgesluit lê, […]

Lees Preekskets

Sondag 8 November – So moet julle bid…

Baie welkom by ons erediens vir Sondag 8 November 2020. Lees gerus die Toktokkie en ons nuutste gebedsversoeke. Preekskets Skriflesings: Matt 6:9-11. Teks: Matt 6:11 Tema: So moet julle bid. “Gee ons vandag ons daaglikse brood” EN “Vergeef ons, ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree” 4.1. Gee ons…Gee ons vandag…! Die brood waarvoor ons vra, moet […]

Lees Preekskets

Goeie dag Die erediens in Kloofendal om 09:00 op 1 November 2020 is waargeneem deur Ds. Barry van Rensburg van die Gemeente Quellerina, wat gepreek het oor die baie aktuele tema van “Gebedsverhoring”. Lees ook gerus die Toktokkie vir die week wat voorlê. Onthou asseblief ook die spesiale kollekte vir die boere in nood a.g.v. […]

Lees Preekskets

Preekskets Sondag 18 Oktober 2020 Skriflesings: Matt 6:9-10a; Lukas 11:2- Teks: Matt 6:10a Tema: So moet julle bid.” Laat U koninkryk kom.” Die “u”-bedes wat in hierdie hoofstuk bespreek word, volg direk na die gebedsaanroep, en daarna die drie “ons “bedes. Die volgorde van die “u”- en “ons”-bedes is baie belangrik: Ons kom nie eerste […]

Lees Preekskets

Jy word vriendelik uitgenooi na die erediens van Sondag 27 September 2020 in die gemeentesentrum van die NG Gemeente Kloofendal te Opallaan 19. Almal is welkom en jy hoef nie plek te bespreek soos die afgelope twee Sondae nie. Dr. Adré preek oor die tema; “Nou het ons ‘n Lewende Hoop”. Sien bygaande Toktokkie vir […]

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by ons laaste e-diens vir die inprerking, en die laaste besprekings wat benodig was! Die erediens het plaasgevind in die gemeentesentrum vir diegene wat plek bespreek het. Die kinderkerk het ook plaasgevind in die jeuglokaal. Lees assblief die Toktokkie en gebedsversoeke vir die volgende week. Let asseblief op die reëlings […]

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by ons ‘normale’ en e-diens van Sondag 13 September 2020. Die Toktokkie en gebedsversoeke is hierby aangeheg. Hierdie dokumente sal nie by die kerk uitgedeel word nie en die van u wat wel die diens in die kerkgebou gaan bywoon, moet dit asseblief voor die diens lees. Die YouTube skakel […]

Lees Preekskets