18 Julie 2021 – Hy sorg vir ons

Goeie dag en baie welkom by ons e-diens vir 18 Julie 2021 van die NG Gemeente Kloofendal. Na ‘n baie onstuimige week preek Dr. Adre met die baie gepaste tema “Hy sorg vir ons”. Bygaande, vir jou aandag, is die gebruiklike Toktokkie waarby die gebedsversoeke ingesluit is. Kom ons bid hierdie week baie spesiaal vir […]

Lees Preekskets

4 Julie 2021 – Moeg en Geloofsmoeg

Goeie dag en baie welkom by ons e-diens vir Sondag 4 Julie 2021. Ek is seker ons is nou al almal moeg vir die pandemie en die inperking en dit kan ons selfs geloofsmoeg maak. Dr. Adré preek met die tema “Moeg en Geloofsmoeg”. Aangeheg is ook die gebruiklike Toktokkie waarby die gebedsversoeke ingesluit is. […]

Lees Preekskets

13 Junie 2021 – Padkaart na die Hemel

Goeie dag Hierdie Sondag is spesiaal aangesien die jong ds. Phil Grabe die diens om 09:00 spesiaal vir ons jonger lidmate (van alle ouderdomme) sal lei en ons graag sal wil hê dat meer van hulle sy eerste optrede hier by ons, as deel van die samewerking en kanselruilings tussen die gemeentes Kloofendal, Quellerina en […]

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by ons erediens in Kloofendal Gemeente op Sondagoggend 30 Mei 2021 om 09:00. Ds. Gerrit Visser preek Sondag met die tema: Wees die Hande van Jesus. Sien bygaande Toktokkie waarby die gebedsversoeke in gesluit is. Met vriendelike groete, Johan van Schoor Gemeentebestuurder NG Gemeente Kloofendal  

Lees Preekskets

Goeie dag en baie welkom by Sondag 23 Mei 2021 se Pinkstersondag! Ons vier en gedenk die uitstorting van die Heilige Gees. Jy word vriendelik uitgenooi na die erediens en nagmaal om 09:00 in die gemeentesentrum te Opallaan 19 in Kloofendal. Die gebruiklike Toktokkie waarby die preekskets en gebedsversoeke is kan hier afgelaai word. Indien […]

Lees Preekskets