Comments are off for this post

Kom ons bid saam – 27 September 2020


Kom ons fokus vir die volgende 2 weke op die Christelike Kerk en Christene wêreldwyd.

Maandag

Bid vir ons eie gemeente – soos die Heilige Gees jou lei, maar ook veral vir:

 • die toekoms van die gemeente en leiding vir 2021;
 • Dr. Adré en Martha vir leiding, seën en beskerming;
 • die kerkraad vir beskerming en leiding vir besluite wat geneem moet word;
 • kantoor- en terreinpersoneel;
 • ons Lofprysing- en Aanbiddingspan, asook die OVS-span;
 • kategete, selgroepleiers en ander geestelike leiers;
 • die kleuterskool en dansskool wat ons perseel gebruik;
 • ons hulpverleningsprogramme en uitreike.

Dinsdag

Bid vir alle Christelike kerke in Roodepoort en ons onmiddellike omgewing.

Woensdag

Bid spesifiek vir die NG Kerk van Suid-Afrika, veral rondom die huidige twispunte wat dreig om skeuring te veroorsaak.

Donderdag

Bid vir die Algemene Christelike Kerk in die wêreld.

Vrydag

Bid vandag veral vir Moslems vir bekereing tot Christus, en ook vir Christengelowiges wat uit Islam bekeer is, wat deur hulle families en vriende verstoot word.

Saterdag

Bid vandag veral vir alle Jode om Christus eindelik as Verlosser en Redder van die mensdom te leer ken en dien.

Sondag

Bid vir gemeentes en kerke wêreldwyd wat in die geheim moet bymekaarkom, en ook vir alle persone wat mishandel, vervolg en vermoor word as gevolg van hulle Christelike geloof.

Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat
uit die dood opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.
Kol. 1:18

Bid asseblief vir die volgende persone wat tans gesondheids- of ander probleme het:
Lidmate:

André van Platen; Bessie Lüther; Anna Herselman; Marie Commerford; Adeline van Niekerk; Bertha van der Walt; Frans Bester; ‘n 10-jarige seun van ons Gemeente sukkel met gedragsprobleme as gevolg van medikasie vir outisme; Adéle van der Schyff

Heelwat van ons gemeentelede se vriende & familielede het dringende gebed nodig, asseblief:

 • Tannie Ria Potgieter (oud-lidmaat en ‘n vriendin van Danie en Lizette Retief) is Donderdagoggend, 10/09/2020 oorlede. Bid asseblief vir die familie en vriende vir troos en berusting in hierdie hartseer tyd.
 • Tannie Lettie Coetzee (Corrie Swart se ma) herstel tans van haar CoVid 19-terugslag;
 • Daphne Bester (Willem Potgieter se suster) herstel ook van CoVid 19;
 • Wendy Rossauw (Jeannette Rautenbach se suster) het ‘n ernstig gebreekte skouerbeen en ‘n operasie moet gedoen word om dit te herstel – sy het nog baie pyn, en is tans steeds in die hospitaal;
 • Peter & Anette (vriende van Jeannette en Gert Rautenbach) is vasgekeer in Portugal weens die Corona-pandemie, en dit gaan tans bitterlik sleg met Peter se gesondheid;
 • Elise van Platen se tannie het borskanker;
 • Adri de Beer (oud-lidmaat) het weer begin met chemo-terapie;
 • Mischka Coleman (Estelle se kleindogter) is gediagnoseer met diabetes;
 • Mandy Browne;
 • Derick Stevens (oud-lidmaat);
 • Bertie Richards (oud-lidmaat)

Jy is welkom om spesifieke of algemene gebedsversoeke deur te stuur na een van die volgende kontakpunte:

 • Vanessa van Niekerk: 073 259 3292 / vanessa@irvines.co.za
 • Kerkkantoor: (011) 679-2102 / kerkkantoor@ngkloofendal.co.za

Comments are closed.