Comments are off for this post

Kom ons bid saam – 2 Mei 2021

KOM ONS BID VIR ONGEREDDES …

Maandag
Bid vir die bekering van Boeddhiste wêreldwyd.

Dinsdag
Bid vir die bekering van Hindoes.

Woensdag
Bid vir die bekering van ateïste.

Donderdag
Bid vir die bekering van almal wat glo aan die aanbidding van voorvadergeeste.

Vrydag
Bid vir die bekering van Moslems.

Saterdag
Bid vir die bekering van Jode.

Sondag
Bid vir sendelinge wêreldwyd: vir goeie gesondheid, vir geleenthede om die Evangelie te verkondig, dat die Here in elkeen van hulle behoeftes sal voorsien, en dat Hy hulle sal beskerm wanneer hulle veral onbereikte bevolkinsgroepe bedien.

Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie,
al dink party mense so.
Nee, Hy is geduldig met julle,
omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie:
Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.

2 Pet. 3:9

Ons sê dankie:

 • Joost Maree het op 16 April vir ‘n operasie gegaan – dank die Here dat dit beter afgeloop het as wat die dokter verwag het, en bid asseblief steeds vir sy volkome genesing.
 • Lizette Retief het onlangs ‘n prosedure ondergaan en sterk tans tuis aan. Dit gaan al heelwat beter, en die dokters is baie ingenome met die vordering wat sy maak – bid asseblief dat sy gou weer heeltemal sterk en gesond sal wees.
 • Philip en Corrie Swart se seun, Wikus, en sy gesin moes hulle huis ontruim tydens die onlagse veldbrande teen Tafelberg. Hulle huis is egter veilig – dit was net verskriklik vol rook en roet en moes goed skoongemaak word. Dank die Here dat die gesin en die huis veilig is.

Bid asseblief vir die volgende persone wat tans gesondheids- of ander probleme het:
Lidmate:

 • Wilma Botha is ongelukkig op 26 April 2021 oorlede. Bid asseblief vir haar man, Johan, vir Suzette, Kobus, Carla en Anke Prinsloo en die hele familie vir troos, berusting en krag in hierdie baie moeilike, hartseer tyd.
 • Willie Wessels was in die hospitaal vir behandeling om 3 bloedklontjies in sy long op te los, en sy bloeddrukmedikasie is aangepas. Bid asseblief dat die dokters die regte diagnose gemaak het en die regte behandeling voorgeskryf het, en dat hy gou weer gesond sal wees.
 • ‘n Jong seun van ons Gemeente sukkel met gedragsprobleme as gevolg van medikasie vir outisme – hy sukkel veral met dissipline by die skool. Bid asseblief vir ‘n deurbraak vir hom, sy gesin en sy onderwysers.
 • Marietjie van der Westhuizen
 • Marie Commerford
 • André van Platen
 • Adéle van der Schyff
 • Frans Bester

Van ons gemeentelede se vriende & familielede het dringende gebed nodig, asseblief:

 • Lizette Retief vra voorbidding vir vriende van hulle se 41-jarige seun. Hy is in Flora-hospitaal nadat hy probeer selfdood pleeg het. Hy is baie depressief omdat hy sy werk verloor het en sukkel om ordentlike werk te kry om sy familie te onderhou. Bid asseblief vir uitkoms vir hierdie man en sy mense, en dat hy gou gesond sal word – fisies, geestelik en emosioneel.
 • Bid ook asseblief steeds vir die volgende oud-lidmate:
  Mandy Browne; Derick Stevens; Stefan Fourie; Bertie Richards

Stuur asseblief spesifieke of algemene gebedsversoeke deur na een van die volgende kontakpunte:

 • Vanessa van Niekerk: 073 259 3292 / vanessa@irvines.co.za
 • Kerkkantoor: (011) 679-2102 / kerkkantoor@ngkloofendal.co.za

Comments are closed.