Comments are off for this post

Kom ons bid saam – 16 Augustus 2020

Maandag

Kom ons … luister na God se Stem.

1 Sam. 3:10:
“Praat, Here, u dienaar luister!”

Dinsdag

Kom ons … loof die Here.

1 Kron. 29:10-13:
Geloof sy U, Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid.
Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk, en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God, ons prys u glansryke Naam!

Woensdag

Kom ons … bely ons sondes voor God.

Ps. 51:5-9:
Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees.

Donderdag

Kom ons … dank God.

Ps. 16:5-6:
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

Vrydag

Kom ons … bid vir ons gesin, familie, vriende en ander geliefdes.

Ef. 3:14-19:
Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

Saterdag

Kom ons … bid vir ons eie behoeftes.

Fil. 4:6:
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Sondag

Kom ons … gesels met ons God.

Joh. 20:28:
“My Here en my God!”

“Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.”
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”
OP. 5:12-13

Bid asseblief vir die volgende persone wat tans gesondheids- of ander probleme het:

Lidmate:

Anna Herselman; Marie Commerford; Adeline van Niekerk; Bertha van der Walt; Frans Bester; ‘n 10-jarige seun van ons Gemeente sukkel met gedragsprobleme as gevolg van medikasie vir outisme; Adéle van der Schyff; Henriëtte Vermaak

Vriende & Familie van ons Gemeente en Gemeentelede:
Peter & Anette (vriende van Jeannette en Gert Rautenbach) is vasgekeer in Portugal weens die Corona-pandemie, en dit gaan tans bitterlik sleg met Peter se gesondheid.
Nicola Pretorius (Wynand en Susan se skoondogter); Jurie Wessels (Willie en Jessie se seun); Elise van Platen se tannie het borskanker; Adri de Beer (oud-lidmaat); Mischka Coleman (Estelle se kleindogter); Mandy Browne; Derick Stevens (oud-lidmaat); Bertie Richards (oud-lidmaat); Willem Maré (Vanessa van Niekerk se kollega se pa)

Jy is welkom om spesifieke of algemene gebedsversoeke deur te stuur na een van die volgende kontakpunte:

  • Vanessa van Niekerk: 073 259 3292 / vanessa@irvines.co.za
  • Kerkkantoor: (011) 679-2102 / kerkkantoor@ngkloofendal.co.za

Comments are closed.