Comments are off for this post

Instelling van ons Geloofsoffer vir 2020

Geagte lidmaat van die NG Gemeente Kloofendal

GELOOFSOFFER – ‘n uitvoering van die Groot Opdrag van Jesus.

Ons is oortuig dat die Groot Opdrag of die Sendingopdrag van Matt.28:19 en 20, naamlik “Gaan dan na alle nasies toe en maak die mense My dissipels; doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” aan die Christelike Kerk van alle tye, en dus ook aan die NG Gemeente Kloofendal, opgedra is. Sending-uitreike en die Geloofsoffer is reeds vir baie jare deel van die DNA van die Gemeente wat lidmate die geleentheid bied om self die evangelie te gaan verkondig, te bid vir die sending en verloregaande siele en/of ‘n finansiële bydrae te lewer tot die uitvoering van hierdie opdrag van Jesus self.

Die Geloofsoffer is tradisioneel tydens ‘n erediens op die sogenaamde Sendingsondag aan die begin van die finansiële jaar ingestel. So ‘n Sendingsondag en die instelling van die Geloofsoffer is weer vir April 2020 beplan, maar in die wiele gery deur die Covid-19 pandemie, die gevolglike inperking en die besluit dat ons nie eredienste in die kerk sal hou nie. Ons is egter verbind tot bydraes ten bedrae van R78 000 vir die huidige finansiële jaar aan mense wat hierdie Groot Opdrag van Jesus hier in Gauteng en in Mosambiek en Zimbabwe uitvoer en daarom is dit noodsaaklik om die Geloofsoffer op ‘n ander manier in te stel.

Die geloofsoffer is ‘n verbintenis teenoor die Here van geld wat jy nie noodwendig nou het nie, maar die Here vertrou dat Hy jou sal seën met addisionele inkomste gedurende die volgende 12 maande sodat jy ook daaruit ‘n bydrae kan maak om ander op verskeie maniere te seën en van hulle dissipels te maak.

In die lig van die Groot Opdrag, soos ons dit in die Bybel vind, is dit nie nodig om te motiveer waarom ons aan die geloofsoffer behoort deel te neem nie, maar die volgende aanhalings van ‘n paar bekende teoloë mag jou dalk tot nadenke stem:

  • David Livingstone: “As ‘n opdrag van ‘n aardse koning as ‘n eer beskou word, hoe kan ‘n opdrag van die Hemelse Koning ‘n opoffering wees?”
  • Carl F.H. Henry: “Die Evangelie is slegs goeie nuus as dit betyds afgelewer word.”
  • Reinhard Bonnke: “n Kerk wat nie dié wat verlore gaan, red nie, is self verlore.”
  • Henry Martyn: “Die Gees van Christus is die gees van sendingwerk, hoe nader ons aan Hom kom, hoe meer intens word ons as sendelinge.”
  • Robert C Shannon: Moet nooit jammer voel vir sendelinge nie; beny hulle. Hulle is waar die ware aksie is; waar lewe en dood, sonde en genade en die hemel en hel bymekaar kom.”
  • John Wesley: die onbereikte miljoene is nog steeds onbereik; jy het net een taak op aarde – om siele te red.”
  • C S Lewis: “Die Kerk bestaan vir net een rede – om mense na Jesus te trek en hulle meer soos Jesus te maak.”
  • Oswald J Smith: “Ons praat van die tweede koms van Christus, maar die helfte van die wêreld het nog nie van die eerste gehoor nie.”
  • George Whitefield: “Daar is net een ding wat ons hier op aarde kan doen, wat ons nie in die hemel kan doen nie en dit is EVANGELISASIE.”
  • Onbekend: “Ons bly in die skuld by God solank daar nog uitstaande werk t.o.v. die Groot Opdrag en onbereikte mense is.”

Bid asseblief oor hierdie saak en as die Here dit op jou hart lê om die Here te vertrou dat Hy jou sal seën met addisionele inkomste en jy ‘n deel daarvan in geloof aan Hom wil teruggee, maak ‘n belofte deur bygaande vormpie (Bylae 2) te druk, in te vul en te bewaar sodat jy uitvoering daaraan sal gee wanneer die Here jou seën. Vanjaar gaan ons nie die belofte-strokies opneem nie. Dit is ‘n saak tussen jou en die Here en ons glo die Heilige Gees sal jou op die regte tyd daaraan herinner om nie al die seën vir uself te hou nie. Dit herinner nogal aan die woorde uit die pragtige lied (Flam 406) “Ek wil kom stil word hier aan U voete” en veral:
En as ek dan vra; “Heer, waar is U liefde,
dan moet ek erken dit lê nog by my.”

Met vriendelike groete,

Adré van den Berg (Leraar)

Johan van Schoor (Gemeentebestuurder)

Comments are closed.