Vergroot die onderstaande items om meer van die verskillende diensrade van die Kerkraad te sien:

Voorsitter: Corrie Swart – Tel 082 826-2572

Die Diensraad se oorhoofse oogmerk is om in samewerking met die leraar effektiewe en geesvervullende eredienste aan te bied wat aan die behoeftes van lidmate voldoen en mense sal aanmoedig om eredienste gereeld by te woon en is o.a. verantwoordelik vir onderstaande funksies:

 • Gasvryheid
 • Musiekbediening
 • Oudiovisuele
 • Afkondigings
 • Prediking: Ondersteuning van die leraars met die voorbereiding van preke en terugvoering.
 • Die reël van ander “geleenthede” soos die bediening van die Heilige Sakramente, aflegging van belydenis van geloof en enigiets wat tydens ‘n erediens moet plaasvind.

Voorsitter: Vanessa van Niekerk – Tel: 073 259-3292

Die Diensraad se oorhoofse oogmerk is om ‘n effektiewe en lewendige gebedslewe in die Gemeente te vestig en te bevorder en is o.a. verantwoordelik vir onderstaande funksies:

 • Om gebedsversoeke vir o.a. lidmate en aktuele wêreldgebeure per SMS of sosiale media en/of weeklikse blaaitjie aan gemeentelede en gebedsgroep(e) deur te gee en voorbidding te versoek.
 • Om kontak met selgroepe te behou om gebed binne die selgroep aan te moedig en te bevorder.
 • Om gebedskettings en gebedsgeleenthede soos bv. die week van gebed, gebedsnaweke en “nagwaak” te reël.
 • Om gebedsopleiding aan te bied en/of te reël.
 • Behou kontak met gebedskoördineerders van ander Gemeentes.

Voorsitter: Hans Botha – Tel: 082 602-4432

Die Diensraad se oorhoofse oogmerk is om uit te reik na mense buite die lidmaatskap van die Gemeente (die lidmate is die verantwoordelikheid van die Diensraad Pastoraat) en wel na die volgende areas en gebiede:

 • Binne ‘n raduis van 15 kilometer rondom die Gemeente na plekke soos Soweto en die Princess Plakkerskamp, en
 • Buite ‘n raduis van 15 kilometer rondom die Gemeente na plekke soos Mosambiek.

Benewens barmhartigheid aan lidmate van die Gemeente, lewer die barmhartigheidskommissie, wat deel uitmaak van hierdie diensraad, ook barmhartigheidsdienste aan indivudue en instansies soos skole en ouetehuiese buite die Gemeente.

Ander verantwoordelikhede is:

 • Finansiële en ander ondersteuning sowel as monitoring van sendelinge.
 • Reël van die jaarlikse sendingnaweek, en die instel en bestuur van die geloofsoffer.

Voorsitter: Louis van Dyk – Tel: 0825 550-614

Hierdie diensraad se oogmerk is om gesonde verhoudings tussen lidmate van die Gemeente te kweek, te behou en te versterk en hulle doen dit deur middel van die volgende aksies:

 • Jeug, insluitend die kinderkerk, sondagskool en meer sosiale geleenthede
 • Vroue-in-Aksie, en
 • Manne-in-Aksie

Voorsitter: Philip Swart – Tel: 082 462-1712

Die Diensraad se oorhoofse oogmerk is die lewering van pastorale sorg aan die lidmate van die Gemeente en is o.a. verantwoordelik vir onderstaande funksies:

Algemene pastoraat – Algemene kontak en versorging van lidmate.
Besondere pastoraat – Kontak en ondersteuning van oues van dae en siekes.
Toegespitste pastoraat – Ondersteuning van lidmate met spesifieke probleme.
Professionele pastoraat – Ondersteuning van lidmate wat professionel hulp benodig.