Comments are off for this post

Die nood is groot by Ons Huis– en Floroma-ouetehuise

Ons was die afgelope weke weer bevoorreg om groente en vrugte ter waarde van ongeveer R3 000 aan Tornadopark, Ons Huis– en Floroma-ouetehuise te kon voorsien. Dit was goed om te verneem dat die aantal siekes en sterftes in die ouetehuis baie afgeneem het, maar die finansies bly nog onder geweldige druk aangesien nuwe inwoners nog nie ingeneem mag word nie.

Ons skenkings is dus baie welkom en u kan ook help met ‘n bydrae in die Gemeente se bankrekening (sien detail elders in die Toktokkie) met die verwysing “Help”.

Floroma soek mense met regs– en finansiële agtergrond om op hulle “raad” te dien – een vergadering per maand.

KOM BEWYS JOU LIEFDE VIR JOU NAASTE!

Comments are closed.