Uitreik na wit plakkerskamp

Kloofendal het voor die winter van 2018 soos gebruiklik ons Operasie Winter-kou geloods waar lidmate versoek is om warm klere, komberse en nie-bederfbare voedsel te bring om die hoëveldse winter meer draagbaar vir minderbevoorregtes te maak. In die verlede is die artikels via NG Welsyn en Rico hier in Roodeport...

Lees meer

Uitreik na Mosambiek

“julle sal krag ontvang … en My getuies wees” Die groot opdrag dra dit aan die Kerk van die Here Jesus, en dus ook aan Kloofendal, op om te gaan en dissipels te maak (Mat.28;19), terwyl Hand.1:8 vir ons sê dat ons krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor...

Lees meer