VISIE EN MISSIE VAN DIE NG KERK KLOOFENDAL

Die Kerkraad het op sy jongste vergadering andermaal bevestig dat ons steeds glo dat die visie en missie van die Gemeente wat meer as ‘n dekade gelede onder leiding van die Heilige Gees geformuleer is, naamlik dat Kloofendal ‘n  Geesvervulde gemeente is wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir...

Lees meer

HOOR EN DOEN

Wil jy graag ‘n verstandige man of vrou wees? – hier is die formule! Die Bergrede (Mat. 5, 6 en 7)  wat vroeër vanjaar die onderwerp van ons “40-Dae” was, is al by geleentheid beskryf as Jesus se herformulering van die wet en die profete, insluitend die Tien Gebooie. In...

Lees meer

Vreeslose kinders van God

Vreesloos! Seker een van die mees alledaagse foute wat ek deesdae sien is dat kinders van God oorval is met onsekerheid en harte vol vrees! Ons is so gekondisioneer oor wat vreesloos of fearless werklik is, wat dit is om `n hedendaagse Superhero te wees, want ons vergeet wie ons...

Lees meer

Kerkbode Artikel oor Ons Gemeente

Kloofendal is geseën om ander te seën Die By die NG gemeente Kloofendal aan die Wes-Rand is dissipelskap ‘n sleutelwoord. En dis ‘n woord wat moet oorgaan in dade. NEELS JACKSON is die verteller. In ’n moederskamer by die NG kerk Kloofendal in Roodepoort het Queen Butterfly ’n tuiste gevind. Dit is ’n...

Lees meer

Gesag van die Regering en die Verkiesing

Een van Hans du Plessis se boeke is getiteld ‘Dit is ‘n stukkende wêreld my ou” en die gebeure van die afgelope tyd soos die man wat met sy vragmotor deur ‘n skare ploeg, polisiemanne wat in Dallas doodgeskiet word, die mislukte staatgreep in Turkye wat 160 dood agterlaat en...

Lees meer

RASSISME

ʼn Kerkleier het onlangs die stelling gemaak dat rassisme tussen Christene eintlik ondenkbaar is, omdat ons glo dat ons almal volgens die beeld van God geskape is en daarom na mekaar moet kyk soos na God. Die week van 14 tot 24 Maart 2016 is blykbaar anti-rassisme week en 21...

Lees meer

Bid saam!!

Ons bid vir………. Kloofendal Dankie vir ‘n geseënde uitreikfees verlede naweek en die geloofsoffer wat opgeneem is. Ons bid dat die Here die Gemeente ook finansieël ryklik sal seën en dat daardie seën deur ons sal vloei na ‘n wêreld in nood. Die volgende lidmate se gesondheid en spoedig herstel:...

Lees meer

Raak Betrokke

Enige persoon daarbuite wat ‘n geestelike tuiste soek, kom besoek ons Sondag by Opallaan 19, Kloofendal, ons eredienste begin om 09:00. Jy mag dalk die einde van jou soektog bereik het …. kom loop saam met ons ‘In die voetspore van Jesus …’ Kerkkantoor: 0116792102 of kerkkantoor@ngkloofendal.co.za

Lees meer

In die Voetspore van Jesus – ons jaar tema vir 2016

Die afgelope Sondag was die loodsing van ons jaartema: ‘IN DIE VOETSPORE VAN JESUS’. Ds Dirkie van der Spuy van Morelettapark het die boodskap gebring en dit was so lekker om ‘n skare van mense in die gemeentesentrum te verwelkom. Na afloop van die diens, kon lidmate en besoekers die...

Lees meer