Week van Gebed 12 – 16 Januarie 2020

Ons jaarlikse Week van gebed vind weer plaas vanaf eerskomende Sondag 12 Januarie tot Donderdagaand 16 Januarie. Ons het voorbidders vir dié geleentheid baie nodig. En ek neem nou groot vrymoedigheid om jou te vra om een van die voorbidders te wees, want ek weet jy is ‘n gebedstryder vir...

Lees meer

Werkswinkel vir ons Gemeente Ontwikkeling 25-26 Januarie 2020

Op ʼn Kerkraadsvergadering van 20 November 2019 is besluit om op 25 en 26 Januarie 2019 ʼn werkswinkel met die gemeente te hou om ons gemeente tot sy volle potensiaal te ontwikkel.  Ons nooi almal daarheen uit. Doelwit:  Om onder leiding van die Heilige Gees as gemeentelede saam die toekoms...

Lees meer

NG Kloofendal – ‘Stronger Together’

“Stronger together” was die slag-spreuk van die Springbokke wat op 2 November 2019 Suid-Afrika trots gemaak en almal laat glimlag het, behalwe as jy ‘n rooi oorpak dra. Ag-tien maande gelede was die Springbokke in die rugby-duisternis na twee van die swakste jare met wenpersentasies van 33% en 50% in,...

Lees meer

Ons Tiende Maand Offer Mikpunt

Tradisioneel loods Kloofendal die 10de maandoffer in die tiende maand, naamlik Oktober. “Hoekom Oktober”, vra ‘n nuwe lidmaat nou die dag, “as julle weet die meeste mense kry in November bonus?” Die antwoord is dat daar nie eindlik ‘n goeie rede voor is nie, maar dit klink goed om jou...

Lees meer

Kom strek jou geestelike spiere in ons 40 dae program!

Die kweek van ‘n nuwe gewoonte neem ongeveer twee maande. Aan die begin van die nuwe jaar is ons vuur en vlam om al daardie ou gewoontes af te skud en ‘n nuwe begin te maak vir die nuwe jaar. So dreig ons kort-kort dat ons graag daardie ekstra paar...

Lees meer

Asemhaling van die siel – gebed wat verhoog!

V1. Jesus sê hier dat ons moet, ons behoort te bid sonder om hart te verloor, sonder om moedeloos te word en sonder ophou. V2. Die regter het geen vrees vir God nie, en nog minder respek vir enige mens. V3-6. Die weduwee, desperate weduwee wat so aanhou neul by...

Lees meer

Vakante pos – Administratiewe Beampte

Aansoeke word ingewag vir die nuutgeskepte pos van Administratiewe Beampte in bogenoemde Gemeente by sy kampus te Opallaan 19, Kloofendal. Die suksesvolle kandidaat sal aan die Gemeentebestuurder rapporteer en onder sy toesig verantwoordelik wees vir die volgende uitsette: Skakeling en kommunikasiue met lidmate en buite instansies, insluitend die uitstuur van...

Lees meer

OP PAD NA “GEESVERVULD”

Hier om en by die draai van die eeu het die kerkraad van die Gemeente Kloofendal, onderleiding van die Heilige Gees, die huidige visie en missie van die Gemeente geformuleer en aanvaar “om ‘n GEESVERVULDE GEMEENTE TE WEES WAT GOD VERHEERLIK, Jesus navolg, lief is vir me-kaar en met dieselfde...

Lees meer