Hoe ondervind U die Covid-19 inperking?

Toe die Kerkraad die baie moeilike besluit ongeveer 2 weke gelede, nog voor die staat van inperking (lockdown), geneem het om vir die tydperk wat die skole gesluit is, nie eredienste in die kerk te hou nie, was die voorvereiste van die Voorsitter en Vise-voorsitter van die Kerkraad, baie duidelik...

Lees meer

Dit word weer tyd vir ons Dalfees!

Dit is weer tyd om ons Dalfees (dws ons jaarlikse Kermis) te reël en ons vra dat almal vanjaar betrokke sal raak. Ons beleef tans unieke omstandighe wat unieke manière van kerk-wees vereis. Ofskoon ons nie nou bymekaar kan kom nie en die 1ste kermisvergadering van 1 April 2020 moes...

Lees meer

Barnhartigheid

Joey Holthausen het met ‘n briljante plan navore gekom, waarvolgens ons Gemeente koekies van die Vroue Federasie in Newlands koop en dit dan aan ons lidmate verkoop. Sodoende help ons die vroue van Newlands, lewer ‘n diens aan ons gemeenskap en gebruik die wins om hulpbehoewendes (veral in ons Gemeente)...

Lees meer

Kerkkantoor Kenninsgewing – Covid-19

Soos jy waarskynlik nou al verneem het, is daar besluit om in die lig van die Korona pandemi alle eredienste en ander gemeentelike byeenkomste te staak tot 14 April 2020 wanneer die situasie heroorweeg sal word gegewe die omstandighede op daardie staduim. Dr Adré van den Berg het ‘n kort...

Lees meer

Kom ons bid saam!

Wat ‘n HEER-like gebedstema het ons Vader ons gegee vir hierdie tyd van isolasie …! Maandag Bid vir elke persoon wat tans met die Corona-virus geïnfekteer is en vir alle mense wat die siekte nog sal opdoen voordat die pandemie tot ‘n einde kom: dat almal toegang sal hê tot...

Lees meer

Karwag Uitreik Projek

Was u al ooit in die delimma dat u by die verkeerslig nie iets gehad om vir die bedelaar iets te gee nie, of in die parkeerterrein vir die karwag iets te gee nie, en regtig die gevoel gehad het dat u graag wil help? Ons het nou pakkies beskikbaar...

Lees meer

Helpmekaar- en Winterkou-projek

Ondersteun asseblief die Helpmekaar- en Winterkou-projek deur die donasie van komberse, nie-bederfbare voedsel en klerasie. Kontant donasies waarmee dié items aangekoop kan word, kan in die Gemeente se bankrekening (sien agterblad) inbetaal word met die verwysing “Helpmekaar”.

Lees meer

Gebedsmaraton

Bid asseblief saam met ons die “5 x 10-Gebedsmarathon” vir ons Gemeente (of vir die Christelike Kerk in die algemeen) en ons gemeenskap. Hierdie marathon is geïnspireer deur die gebeure en gebede – en die gevolglike seëninge vir die Gemeente van die tyd – soos in die Boek Handelinge vervat....

Lees meer

Welkom Dr Adré van den Berg

Met die aftrede van Ds Fanie le Roux, het die Kerkraad vir Dr Adré van den Berg aangestel vir 2020 om die kerk te dra deur die jaar tot daar ‘n nuwe voltydse beroeping vir 2021 gemaak kan word. Baie van Dr. Adré se familie, vriende, kollegas, en ring-verteenwoordigers was...

Lees meer

Ons neem afskeid van Ds Fanie le Roux

Aan die begin van Januarie het Ds Fanie le Roux sy afskeidspreek gelewer. Die kerkgebou was lekker vol om hom af te sien, en gemeentelede het ‘n eet-dingetjie gebring wat deur almal geniet is na die diens. Ds Fanie gaan aftree in Parys (in die Vrystaat) en gaan darem nog...

Lees meer