Die nood is groot by Ons Huis– en Floroma-ouetehuise

Ons was die afgelope weke weer bevoorreg om groente en vrugte ter waarde van ongeveer R3 000 aan Tornadopark, Ons Huis– en Floroma-ouetehuise te kon voorsien. Dit was goed om te verneem dat die aantal siekes en sterftes in die ouetehuis baie afgeneem het, maar die finansies bly nog onder...

Lees meer

Kom ons bid saam – 20 September 2020

Kom ons fokus vir die volgende 2 weke op die Christelike Kerk en Christene wêreldwyd. Maandag Bid vir ons eie gemeente – soos die Heilige Gees jou lei, maar ook veral vir: die toekoms van die gemeente en leiding vir 2021; Dr. Adré en Martha vir leiding, seën en beskerming;...

Lees meer

Kom ons bid saam – 14 September 2020

Maandag Bid vandag spesifiek vir elkeen van jou eie gesinslede: vir seën, beskerming, bemoediging, deursettingsvermoë, guns en ander spesifieke behoeftes waarvaan jy weet. Dinsdag Bid vandag vir jou familie, vriende en kollegas – veral vir diegene wat ons Here Jesus nog nie ken nie. Woensdag Bid teen geslagsgeweld en mishandeling:...

Lees meer

Heropening van Eredienste in Kerkgebou

Ons glo vas dat die Here ons deur die ergste van die CoVid-19-pandemie gelei het en ofskoon die gevaar nie heeltemal verby is nie, is dit die voorneme om op Sondag 13 September 2020 onder streng voorwaardes en voorsorgmaatreël weer met eredienste in die kerkgebou te begin. Die Dagbestuur se...

Lees meer

Die NG Gemeente Kloofendal se verhouding vis-á-vis die Algemene Sinode van die NG Kerk in die lig van die 2019 Sinode-besluit insake self-degeslagverhoudings.

Die Kerkraad het tydens ‘n buitengewone kerk-raadsvergadering gehou op 26 Augustus 2020 ken-nis geneem dat bostaande besluit slegs ‘n uit-breiding van die Algemene Sinode se besluit van 2015 oor dieselfde onderwerp is en steeds beteken dat leraars wat in ‘n homoseksuele verhouding is, gelegitimeer en beroep mag word en dat...

Lees meer

Kom ons bid saam – 6 September 2020

Maandag Bid vandag spesifiek vir elkeen van jou eie gesinslede: vir seën, beskerming, bemoediging, deursettingsvermoë, guns en ander spesifieke behoeftes waarvaan jy weet. Dinsdag Bid vandag vir jou familie, vriende en kollegas – veral vir diegene wat ons Here Jesus nog nie ken nie. Woensdag Bid teen geslagsgeweld en mishandeling:...

Lees meer

Kom ons bid saam – 30 Augustus 2020

Kom ons maak ons gebede in die volgende 2 weke ‘n bietjie meer persoonlik, soos die Heilige Gees ons lei … Maandag Kom ons begin met:Almagtige, Drie-Maal Heilige God … Dinsdag Kom ons begin met:Liefdevolle Vader … Woensdag Kom ons begin met:Here Jesus … Donderdag Kom ons begin met:Gees van...

Lees meer

Kom ons bid saam – 23 Augustus 2020

Kom ons maak ons gebede in die volgende 2 weke ‘n bietjie meer persoonlik, soos die Heilige Gees ons lei … Maandag Kom ons begin met:Almagtige, Drie-Maal Heilige God … Dinsdag Kom ons begin met:Liefdevolle Vader … Woensdag Kom ons begin met:Here Jesus … Donderdag Kom ons begin met:Gees van...

Lees meer

Kom ons bid saam – 16 Augustus 2020

Maandag Kom ons … luister na God se Stem. 1 Sam. 3:10:“Praat, Here, u dienaar luister!” Dinsdag Kom ons … loof die Here. 1 Kron. 29:10-13:Geloof sy U, Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid.Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort...

Lees meer

Instelling van ons Geloofsoffer vir 2020

Geagte lidmaat van die NG Gemeente Kloofendal GELOOFSOFFER – ‘n uitvoering van die Groot Opdrag van Jesus. Ons is oortuig dat die Groot Opdrag of die Sendingopdrag van Matt.28:19 en 20, naamlik “Gaan dan na alle nasies toe en maak die mense My dissipels; doop hulle in die naam van...

Lees meer