Kom ons bid saam – 16 Mei 2021

KOM ONS BID VIR INDIË … Maandag Indië gaan tans gebuk onder ‘n gewleldige toename in CoVid-gevalle en -sterftes – huidiglik die hoogste ter wêreld. Vra ons Here om te help dat die virus beter beveg sal word en dat meer mense gesond sal word. Dinsdag Bid teen die verskriklike...

Lees meer

Ope Brief aan alle NG Kloofendal Lidmate

Daar is ‘n groot behoefte om veral gedurende “CoVid-tyd” in kontak te bly met ons lidmate, en vandaar hierdie ope brief. Dit sal baie waardeer word as jy dit sal lees, maar kommunikasie is ‘n twee-rigting straat en daarom sal jou reaksie nog meer waardeer word. Hierdie brief handel oor:...

Lees meer

Kom ons bid saam – 2 Mei 2021

KOM ONS BID VIR ONGEREDDES … MaandagBid vir die bekering van Boeddhiste wêreldwyd. DinsdagBid vir die bekering van Hindoes. WoensdagBid vir die bekering van ateïste. DonderdagBid vir die bekering van almal wat glo aan die aanbidding van voorvadergeeste. VrydagBid vir die bekering van Moslems. SaterdagBid vir die bekering van Jode....

Lees meer

Wil jy nie asseblief betrokke raak nie?

Die NGK Gemeente Kloofendal is ‘n gemeenskap van gelowiges wat individueel en gesamentlik daarna streef om ‘n Geesvervulde gemeente te wees, wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld om dissipels te maak. Ons glo dat hierdie visie...

Lees meer

40-DAE 2021: Die Kerk, CoVid-19 en die Toekoms

Tradisioneel het die Gemeente Kloofendal elke jaar ‘n 40 -dae projek gedurende die veertig dae tussen Paasnaweek en Hem-elvaart of dan tussen die herdenking van Christus se opstanding en Sy hemelvaart, geloods. Dit is by geleentheid gerek of geskuif tot by Pinkstersondag om dan ook Pinkster by die “40 dae”...

Lees meer

Kom ons bid saam – 11 April 2021

Maandag Vra die Here om ons te beskerm teen die volgende verwagte golf van Corona-infeksies: dat so min as moontlik mense die virus sal opdoen, en dat almal hulle aan die opgelegte reëls en voorskrifte sal hou om die verspreiding van die virus so veel as moontlik te bekamp. Dinsdag...

Lees meer

Paasfees by NG Kloofendal

U word vriendelik uitgenooi om Paasfees saam met die Gemeente Kloofendal te gedenk en te vier en wel met die volgende dienste:– Donderdagaand 1 April 2021 om 19:00 : Nagmaal en ‘n stappie deur ons eie Getsemane na die kruis– Vrydagoggend 2 April 2021 om 08:00: Kruisigingsdiens– Sondagoggend 4 April...

Lees meer

‘n Huisgodsdiens-Handleiding vir die 7de Lydensweek

Liewe Gemeentelid,Ons leef nou in ingrypende omstandighede en tye – omstandighede en tye wat elkeen van ons op ‘n unieke manier raak, en spanning en bekommernis in ons elkeen se harte veroorsaak. Ons ritmes is gebreek en ons roetine is uit plek. Maar saam met die verwarring wat hierdie tye...

Lees meer

Kerkraadsvergadering terugvoer van 24 Februarie 2021

Tydens die “teams” -kerkraadvergadering van 24 Februarie 2021 is weer bevestig dat ons God vertrou om nieteenstaande al die probleme met CoVid-19 Sy Kerk, en dan ook die Gemeente Kloofendal, in stand te hou en ons, die lidmate, as instrumente in Sy hand wil gebruik. Op voorstel van ‘n ondersoekkommissie...

Lees meer

Kom ons bid saam – 14 Maart 2021

Maandag Bid vir vrede in ons mooi land, en vir begrip, geduld en genade vir alle mense. Dinsdag Bid vir regverdige, bekostigbare en billike diensverskaffing in alle gemeenskappe. Woensdag Bid vir ons land se ekonomie, en vir werkskepping vir almal wat wil werk. Donderdag Bid vir gesinne en huwelike in...

Lees meer