Johan van Schoor

Johan van Schoor is ons Gemeente Bestuurder.

Johan is verantwoordelik vir die administratiewe en finansiële funksies van die Gemeente. Hy kan per telefoon gekontak word op 011 679 2102, of 093 275 1309, of per e-pos by johan@ngkloofendal.co.za.