So moet julle bid. “Laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel.”

Baie welkom by ons erediens vir 25 Oktober 2020. Die preekskets volg hier onder. Ons wil u ook net herinner aan die gebedslys.

 

Preekskets Sondag 25 Oktober 2020

Skriflesings: Matt 6:9-10; Jeremia 29: 4 – 14. Teks: Matt 6:10a; Jeremia 29:13

Tema: So moet julle bid. “Laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel.”

  1. Inleiding: Laat u wil geskied

Die drie bedes is ten nouste aan mekaar gekoppel. As die Here se Naam vir my belangrik is, sal ek Hom as Koning erken. En as ek sy heerskappy oor my lewe erken, sal ek aan sy wil gehoorsaam moet en wil wees. Ook hierdie bede word gebid teen die donker agtergrond van ‘n wêreld waarin Sy wil juis nié geskied nie. Die wêreld is donker juis omdat mense hulle met soveel verset afkeer van God se wil. Dit lyk of die wêreld al meer uitgelewer word aan die mens se eie wil — ‘n wil wat hom onkeerbaar plaas op die glybaan na ‘n ewige verderf.

Die gebed is teen ‘n helse eiewilligheid. En dis teen hierdie helse eiewilligheid wat Jesus ons leer bid. Hy leer ons teen onsself bid. Die bede is heel eerste ‘n Getsemane-gebed. Dis ‘n gebed van oorgawe. Want eers na Getsemane kon Jesus sy kruisweg voltooi. Daarom sal eers na my eie Getsemane kan my lewe werklik ‘n offer van kwaliteit in diens van my Koning word.

  1. Nou en later

Die wil van God sal duskant die wederkoms nie soos in hemel kan geskied nie. In die hemel is geen weerstand en eiewilligheicl nie. Dââr is volkome harmonie tussen die wil van die Vader en dié van sy hemelse dienaars. Hier op aarde is dit anders. Waar ek en jy lewe, is dit nie die hemel nie. Beslis nie eers in ons eie harte is dit hemel nie. Ons bely dat die Heilige Gees in ons woon en heers. Dit behoort mos dan by ons hemel te wees, nie waar nie? Maar ongelukkig bely ons ook dat ons sondige menslike natuur dit dag vir dag waag om teen die Heilige Gees stryd te voer — ‘n pure eiewillige stryd!

Die bede is egter ook onmiddellike van krag. Ons moet nou reeds op hierdie aarde en veral dan beginnende in ons eie lewe met groot ywer die wil van God soek en doen. Ons is die agente van die hemel. Ons word geroep om God se wil te verkondig. En God se wil het met die mense en die wêreld van vandag te make. Ons sal dus saam met die gebed na ons Bybels moet gaan en met ywer dââr soek na God se wil vir ons lewe. En met die Bybel in die hand sal ons na die oefenveld van die lewe moet en gaan doen wat God vra. Die wil van God is ‘n saak van die daad. Moue oprol en aan die werk spring! As ‘n dissipel bid vir God se wil, bid hy met die oog en hart gerig op die wederkoms (Hemel), maar met die hand aan die ploeg.

  1. Nie my wil nie

En daar in Getsemane leer Jesus vir ons dat God se wil pynlike gevolge kan hê. God se wil kan daartoe lei dat ‘n mens ‘n lydensbeker moet drink, wat in gewone taal niks anders as pyn en ellende beteken nie. Dit sou dan beteken dat my eie wil tot op die laaste druppel in die slag moet bly. Wat sou Jesus self bedoel as Hy onderskei tussen sy wil en die wil van sy Vader? Sou Jesus se eie wil tog vir een oomblik téén die wil van Sy Vader wees? Maar selfs by Jesus (miskien méér by Hom as by enigiemand anders) is daar die innerlike gebed teen die pyn en lyding wat ‘n kruisweg kan meebring. Jy egter verstaan dat Jesus nie oor die wil van sy Vader bid as of dit ‘n onafwendbare noodlot is nie. Hy onderwerp hom vrywillig met vreugde aan die wil van sy Vader. Want Hy weet: Sy Vader se wil is tot heil van mense. Die wil waaroor dit gaan, is die wil van ‘n liefdevolle Vader.

 

Comments are closed.