So moet julle bid: “Laat U koninkryk kom.”

Preekskets Sondag 18 Oktober 2020

  1. Skriflesings: Matt 6:9-10a; Lukas 11:2-
  2. Teks: Matt 6:10a
  3. Tema: So moet julle bid.” Laat U koninkryk kom.”

Die “u”-bedes wat in hierdie hoofstuk bespreek word, volg direk na die gebedsaanroep, en daarna die drie “ons “bedes. Die volgorde van die “u”- en “ons”-bedes is baie belangrik: Ons kom nie eerste nie, nog minder ek. Ons sou miskien verkies het om die “ek” heel eerste te sit, dan die “ons” en dan eers miskien God se saak. Jesus draai dit heeltemal om. God en sy Naam, Sy koninkryk en sy wil kom eerste; eers daarna ons (my) goeie naam, ons (my) koninkrykies en wat ons (ek) wil.

“Laat U koninkryk kom”-bede. As ons aan ‘n koninkryk dink, is daar altyd minstens vyf fasette:

  1. Daar moet ‘n koning wees,
  2. Daar moet ‘n gebied wees waaroor die koning regeer.
  3. Daar moet onderdane wees.
  4. Die koning moet gerespekteer word.
  5. Die koning moet gehoorsaam word.

Ons kan die drie “u”-bedes dus hoegenaamd nie van mekaar skei nie. In God se koninkryk is HY die Koning. Hy is ons Skepper en ons Verlosser. God se regeergebied is die heelal (Op 4) en sy onderdane is alle lewende wesens. Dit sluit ons hier in Kloofendal, in. Nie almal wil dit erken nie. Daarom het ons almal ‘n hartsverandering nodig.

Juis om hierdie rede moet ons steeds bly bid dat God sy koninkryk sal laat kom, soos in die bekende ou CSV-leuse “Maak Jesus Koning”. Selfs in ons eie lewe as Christene is daar soms nog ‘n element van weerstand. Ons bid eerder vir ons eie koninkryk! Hierdie bede sê: Maak my nie ‘n struikelblok nie, maar ‘n instrument in die koms van u koninkryk. Daar is twee fases in die koms van die koninkryk:

  1. Jesus se eerste koms was nog net die aanbreekstadium: Satan is geknou, maar nog nie vernietig nie. Dit is nog net die begin. Ons moet bid dat God se wil hier en nou steeds meer sal deurbreek, en dat ook ons trots en verset sal inbuig in sy wil.
  2. Met sy tweede koms sal die son in al sy glorie skyn. Dit is die finale oorwinning. Elke tong sal bely, en elke knie sal buig en almal sal erken dat Jesus die Here is. Satan sal finaal verslaan wees — en die Onse Vader sal finaal verhoor word!

Laat u koninkryk kom

Kom ons begin met ‘n stukkie “klassieke insig” soos in die Heidbergse Kategismus (Vraag en antwoord 123) verwoord: “Laat u koninkryk kom.” Dit is: Regeer ons so deur u Woord en Gees dat as ons, ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp.

Comments are closed.