Sondag 8 November – So moet julle bid…

Baie welkom by ons erediens vir Sondag 8 November 2020.

Lees gerus die Toktokkie en ons nuutste gebedsversoeke.

Preekskets

  1. Skriflesings: Matt 6:9-11.
  2. Teks: Matt 6:11
  3. Tema: So moet julle bid.

“Gee ons vandag ons daaglikse brood” EN “Vergeef ons, ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree”

4.1. Gee ons…Gee ons vandag…!

Die brood waarvoor ons vra, moet nie vergeestelik word nie, soos dikwels gebeur het in die interpretasie van hierdie bede in die kerk deur die eeue heen. Ons moet ook nie redeneer dat die brood slegs verwys na die lewe van volmaakte kwaliteit wat ons eens by Jesus se wederkoms sal geniet nie. Ons moet dalk selfs huiwerig wees om die brood te sien as die broodnodige, die allernoodsaaklikste, die minimum, soos wat dit vir die onderbetaalde, en werklose en inkomstelose eerste dissipels van Jesus was.

Ons word geleer om onselfsugtig en van alle inhaligheid bevry na ons eie behoeftes te kyk en op Ons Vader se voorsienigheid staat te maak.

                                                                    EN

4.3. Vergeef ons, ons oortredinge soos ons ook…

  • ’n Noodkreet om te leef as vergeefde.

Om te leef as vergeefde en vergewende is twee wesenskenmerke van ’n Christelike lewe. Om die vryheid te ervaar as my sonde en skuld vergeef word, is om die Christelike lewe te ervaar. Om die vryheid te ervaar van die kapasiteit om ander hul sonde en skuld teenoor my te vergewe, is om die Christelike lewe te ervaar.

  • ’n Noodkreet om te leef as vergewende

Die Een wat ons noem Onse Vader maak van ons vergeefdes. En waar sy kinders só omarm word met vergifnis, kan ons harte nie anders nie as om oop te gaan en ander te vergewe; waar ons soveel liefde ervaar, kan ons nie anders as om ons skuldenaars met liefde te bejeën nie; waar sy kinders so onvoorwaardelik aanvaar word, kan hulle nie anders as om andere onvoorwaardelik te aanvaar nie; waar ons die vryheid van vergifnis ervaar, kan ons nie anders as om andere die vryheid van vergifnis te laat smaak nie; waar ons die status van vergeefdes ontvang, kan ons nie anders as om aan ons skuldenaars hierdie selfde status van vergeefdes te skenk nie.

Comments are closed.