E-Gesinsdiens Sondag 13 September 2020 – Sout en Lig

Goeie dag en baie welkom by ons ‘normale’ en e-diens van Sondag 13 September 2020.

Die Toktokkie en gebedsversoeke is hierby aangeheg. Hierdie dokumente sal nie by die kerk uitgedeel word nie en die van u wat wel die diens in die kerkgebou gaan bywoon, moet dit asseblief voor die diens lees. Die YouTube skakel vir die opname is https://youtu.be/eAeNB9csk74. As jy nie gelukkig was om plek te kry vir hierdie Sondagoggend se diens in die kerkgebou nie, kan jy dus by die “virtuele aanddiens” inskakel.

Let asseblief op die reëlings vir eredienste in die Toktokkie.

Met vriendelike groete

NG Gemeente Kloofendal

Skriflesings: Matteus 5:13-20 ev – 6:4
Teks: Matteus 5:13-16
Tema: Jesus gee nie aan ons as Christene ‘n keuse oor die manier waarop ons invloed in die wêreld moet geld nie. Hy stel ‘n feit. Onomstootlik. Sonder enige alternatiewe. Julle is…

1. Inleiding
Sleutelwoord.
Jesus maak ons anders sodat ons ‘n invloed kan hê en die wêreld kan beïnvloed tot verandering.
Om die wil en hart van God vir die wêreld sigbaar te maak.
Sout en Lig ‘n Nuwe lewe in geloof wat invloed uitoefen in die volgende gevalle:
-Hanteer die wet/wil van God-Matt 5:17-20
-Versoening – Matt 5:21-26
-Kuisheid – Matt 5:27-30
-Egskeiding – Matt 31-32
-Aflê van eed – Matt 5:33-37
-Vergelding – Matt 5:38-42
-Liefde vir die vyand – Matt 5:43-48

Sout:
Sout vir die aarde en lig vir die wêreld. Sout wat geen smaak het nie beteken niks. As Christene nie probeer om die wêreld om hulle te beïnvloed nie het hulle weinig waarde. Ons is dan nutteloos vir hom as ons net soos die wêreld is. Christene is nie veronderstel om met die wêreld saam te smelt nie. Nee, jy moet ‘n positiewe invloed op die wêreld hê, net soos wat sout smaak aan kos gee en bederf afweer.

Lig:
Kan ‘n stad op ‘n heuwel weggesteek word? So ‘n stad se lig kan snags baie ver gesien word. As ons vir Christus lewe, sal ons ‘n lig wees, ‘n lig wat vir ander wys hoe Christus is. Ons steek ons lig weg as ons:
– stilbly wanneer ons veronderstel is om te praat.
– saam met die stroom beweeg.
– ontken dat ons die lig ontvang het.
– toelaat dat die sonde ons lig laat verdof.
– nie vir ander verduidelik waar ons lig vandaan kom nie, en
– die behoeftes van ander ignoreer.

Jy moet ‘n helder baken van waarheid wees en nie jou lig vir die res van die wêreld wegsteek nie. Jesus gee nie vir sy volgelinge ‘n keuse oor die manier waarop hulle invloed in die wêreld moet geld nie. Hy sê nie “julle behoort te wees” of “julle kan by geleentheid wees” nie. Hy stel ‘n feit. Onomstootlik. Sonder enige alternatiewe. Julle is. En veel meer nog: Die sinskonstruksie in Grieks dra ‘n sterk beklemtoning wat in Afrikaans eerder moes lees: Julle, en julle alleen, is die lig en die sout! As dit nie vir die dissipels van Jesus is nie, sal die wêreld in verrotting en duisternis ondergaan.
En al wat ‘n mens nou verder kan doen, is om vas te stel presies wat Jesus wil hê, of liewer wat Hy beweer sy dissipels is: Die sout vir die aarde. Sout is bederfwerend. Dit is seker die belangrikste funksie van sout. Ek reken dat dit ook die eerste funksie is waaraan die dissipels gedink het toe Jesus hieroor gepraat het. Hulle was vissers wat goed geweet het hoe belangrik dit was om die visse wat hulle in die see vang baie gou deeglik te sout voordat die bederf intree en die vis sleg word.

2. Keer verrotting en laat ‘n helder lig skyn
Die rede waarom jy bereid moet wees om die evangeliewoord soos sout, sout te laat wees, is juis om die verrotting wat alreeds hand oor hand in die wêreld toeneem teen te werk. As dit nie vir die kerk van die Here is nie, sal die verrotting onkeerbaar voort gaan. Maar dan moet jy bereid wees om die verrotting aan die kaak te stel, daartéén te praat en dit so goed moontlik te keer. Natuurlik is daar mense wat nie daarvan gaan hou nie. Jy sal sekerlik nie gewild wees nie. Selfs mede-Christene wat verkies om ‘n meer verdraagsame pad met die wêreld te loop sal meen dat jy nie so “fanatiek” moet wees nie. Jy sal dus moet besluit of jy téén die bederf wil staan of saam met die bederf wil beweeg. Jy kan jouself bluf.

Jy kan sê: Solank ek net in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie is alles in orde. Die vraag wat God stel, is meer op die man af, naamlik of jy vir of teen sonde is. Jesus se dissipels kan nie draadsitters wees nie. Ons is te bang vir die andersheid van die evangelieboodskap ons moet verkondig. Ons is te bang dat die mense van die wêreld nie van ons gaan hou nie. Mense moet tog net nooit sê ons outyds of pretbederwers of preuts. ‘n Mens kry inderdaad die indruk dat party Christene dit nie kan verdra om God se oordeel oor sonde te verkondig nie. Hulle is stroperige Christene. Hulle vertel graag vir die wêreld van God se liefde en bewaring. Hulle wil hê die wêreld moet hulle God leer ken as ‘n goeie Vader. Hulle wil nie graag die mense afskrik met oordeel en straf nie. Hulle God is mos nie kwaai nie. En daarom sê die WOORD dat die egte sout ontbreek

Daar is ‘n besondere boodskap vir jou in dit wat ons Here Jesus in ons teksgedeelte sê. Want in hierdie baie bekende gedeelte, leer Hy ons wat die diep geheim van ‘n vervullende lewe is. Om as Christen waarlik gelukkig te kan wees.

3. Julle is…
Julle is wat die Here julle gemaak het. Die bergpreek begin as Jesus teen die berg op klim, om sy dissipels te leer. Hulle moet verstaan wat regtig aan die gebeur is. Hulle moet verby die opspraakwekkende dade kan sien (alles wat Jesus tot nou toe gedoen het en nog gaan doen) – en verstaan wat die werklike geheim is van die lewe wat Hy bring.

Daar teen die berg, leer Jesus dan sy dissipels met wat bekend geword het as die “bergpredikasie” of die “saligsprekings.” Op ‘n aangrypende manier leer Hy hulle waar ware geluk of “saligheid” te vind is. Dit lê nie by allerlei opspraakwekkende wonderdade of by aardse rykdom of ‘n luilekker, luukse lewe nie. Nee, leer Hy hulle in Matteus 5:3-12, die geheim van ware geluk in die lewe, van geseënd wees, lê in:
– afhanklik wees van God…
– hartseer wees…
– sagmoedig wees…
– ‘n soeke na dit wat reg is…
– deernis hê vir ander mense…
– rein wees in jou diepste hartsgedagtes…
– ‘n soeke na ware vrede…
– vervolging verdra omdat jy doen wat reg is…
– beledeging en beswaddering verdra omdat jy in Jesus glo…

Dit, sê Jesus, is die geheim van die lewe. Dit is wat ware, diep vervulling bring. Dit is wat jou vol maak, wat jou heel maak as mens. En as dit nie vreemd genoeg klink nie, gaan Hy dan voort en leer hulle Matteus 5:13-16:

Dit gaan daaroor dat jy die sout vir die aarde is – en die lig vir die wêreld.

Op die oog af maak dit aanvanklik nie veel sin nie: die prentjie wat Jesus hier teken lyk eerder na swaarkry of harde werk. Dit lyk nie juis of dit kan geluk bring nie! Dit lyk nie na ware, diep seëninge nie! Maar as ons Jesus se woorde fyn bestudeer, kom daar iets baie belangrik na vore. Kyk ‘n bietjie mooi:
Jesus sê nie:
Julle moet die sout vir die aarde wees…
Of: Julle moet die lig vir die wêreld wees… nie.
Nee. Hy sê:
Julle is die sout vir die aarde.
En: Julle is die lig vir die wêreld.
Kyk verder mooi: Jesus sê ook nie:
Julle is die sout en die lig van die wêreld… nie.
Dit sou immers beteken dat dit wat goed is, uit die sondige wêreld afkomstig is. En dit, weet ons, is nie waar nie!] – Julle is die sout vir die aarde.
– Julle is die lig vir die wêreld…
Dis nie ‘n bevel nie. Dit is ‘n stelling. Dit is ‘n weergee van die werklikheid: Jesus leer hulle wie hulle is – wie en wat Hy hulle maak.

4. Sout vir die aarde
Onthou: hier sit nou ‘n klompie eenvoudige, meestal ongeletterde vissermanne. Sopas het hulle, hulle werk en families gelos en Jesus gevolg. Hulle het nog nie soveel tyd met Hom gespandeer dat Hy enigsens van hulle kon verwag om sout wees en lig wees as ‘n bevel te kon uitvoer nie. Hy sê eenvoudig vir hulle wat hulle nou is. Hy verduidelik vir hulle wat in hulle lewens gebeur het – noudat hulle Hom ontmoet en begin volg het.
Nou moet ons natuurlik ook verstaan wat beteken hierdie 2 beelde wat Jesus gebruik.

Sout en lig is iets wat ons vandag nog steeds goed ken. Dis altwee gebruiksartikels waarsonder ‘n mens moeilik kan klaarkom. Dit was nog meer so in die Nuwe Testamentiese wêreld. In die tyd van die Nuwe Testament was sout redelik skaars en daarom baie duur. Op ‘n stadium is dit selfs gebruik as ‘n betaalmiddel. Die woorde wat ons vandag het vir salaris en selfs soldaat kom uit ‘n tyd wat soldate gebruik is om die soutvoorrade van die Romeinse Ryk te bewaak. Dikwels is hulle met sout betaal vir hulle dienste. Ook uit daardie tyd kom die uitdrukking dat iemand… sy sout werd is.

Julle is die sout vir die aarde, sê Jesus. Daarmee gee Hy natuurlik ‘n geestelike betekenis aan hierdie beelde:
– Julle is baie kosbaar.
– Julle gee smaak.
– Julle keer verderf.
– Julle bring lewe.
– Die aarde het julle nodig – dit kan nie sonder julle bestaan nie.
– Julle het ‘n onmisbare plek in die wêreld

5. Hoe gebeur dit?
Ons sien dat dit gaan oor die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. Met woorde en met hulle optrede word die dissipels die gestuurdes van Jesus, wat die nuwe lewe wat Hy bring, in sy volheid vertel en wys. Hulle word deur God self gebruik waardeur Jesus Christus verkondig word.
Die dissipels word ook gebruik juis om smaak te gee. Om ander te leer wat dit is om in liefde met mekaar om te gaan. Om God te eer met wat jy doen. En natuurlik sien ons ook duidelik hoe die dissipels daar is om verderf te keer. Om stelling in te neem teen die satan en sy meelopers. Om die koninkryk van Jesus Christus al hoe meer werklikheid te maak deur onreg en magsvergryp en selfsug uit te wys – en die werklikheid van verlossing daarteenoor te stel.

6. Lig vir die wêreld
Maar daarby is julle ook die lig vir die wêreld, sê Jesus vir sy dissipels. Ons weet vandag ook watter verskil lig in die wêreld maak. Sonder lig kan niemand lewe nie. Sonder lig is lewe op aarde nie moontlik nie.

In die tyd van die Nuwe Testament het almal olielampies in hulle huise gehad. Dit is volgemaak met olyfolie, ‘n pit is in die olie gedruk en aan die brand gesteek. Daar was ‘n paar plekke in die huis wat spesifiek gebruik is om die lampie hoog genoeg te kon neersit, sodat dit die hele huis kon verlig. Selfs ‘n eenvoudige, klein lampie het genoeg lig vir die huis gemaak.

Julle is die lig vir die wêreld, sê Jesus. Julle verdryf die donkerte. Julle maak lewe moontlik. En natuurlik is hier ook ‘n geestelike betekenis: julle staan teenoor die Prins van die Duisternis – die satan, mensemoordenaar, vader van die leuen (soos Jesus hom noem in Johannes 8) en sy meelopers. Hy het die naam van Lucifer (wat letterlik beteken: draer van die lig), maar hy is niks anders nie as vals en onderduims en wreed.

Die wêreld is vasgevang in die mag van hierdie valse ligdraer, maar julle bring die ware lig, sê Jesus, my lig. Dit is die gegewe, sê Jesus. Dit is wie julle nou is: sout en lig. Dit is die doel van julle lewe. Dit is waarvoor julle gemaak is. Dit is wat sin en betekenis en vervulling aan julle lewe gee.

7. Sout en lig in ons gemeente en omgewing vandag
In Johannes 8:12 sê Hy van Homself:
Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.
Hy is self die Sout en Lig vir die wêreld.
En wat belangrik is: ek en jy is dit ook. Ons is één met Hom. Hy het ook vir my en jou die sout en die lig vir die wêreld gemaak.

Hoe?
Maar ek dink die meeste van ons mis dalk die punt hier. Want waaroor dit gaan is dit: deur Jesus Christus se verlossingswerk is ek en jy één met Hom gemaak. Dit is die doel van my en jou lewe: om in ons een-wees met Hom só te leef dat ons werklik ‘n verskil maak en nuwe lewe bring – ook in ons land. Dis waarvoor ons gemaak is. Dit is wat Hy in en vir ons geskep het. Dit is waarin ek en jy ons vervulling vind: om in hierdie een-wees met Jesus Christus te leef elke dag. Om in hierdie een-wees met Hom (as Sout en Lig) die doel van ons bestaan voluit uit te leef. Maar wat nou so dikwels gebeur, is dat ons die doel van ons bestaan mis. Dat ons dit waarvoor ons gemaak is – en dit waartoe Hy ons nuut gemaak het – totaal mis.
Om te kan werk, moet Sout in kontak wees met die kos waaraan dit moet smaak gee. Dit moet deel wees daarvan. Dit moet in die vleis ingewerk wees waar dit die verderf moet keer. Dit kan nie daar eenkant weggebêre op die rak lê nie. Net so min as wat ek en jy onbetrokke in ons gemeente se situasie kan wees, net so min mag ons toelaat dat ons as sout verslaan. Dit gebeur as ons toelaat dat allerhande onBybelse invloede en perspektiewe wat ons in ons harte en gedagtes en lewens toelaat en selfs ondersteun.

‘n Lamp, sê Jesus, dien geen doel wanneer dit onder ‘n maatemmer weggesteek word nie. Nee, soos ‘n helder verligte stad op ‘n berg, soos ‘n lamp wat hoog op ‘n staander staan, só moet die lig sy werk doen deur die donkerte te verdryf. Ons weet dit: donkerte kan jy nie aan- of afskakel nie – maar ‘n lig kan jy. Sodra die lig af gaan, neem die donker weer oor. Maar selfs die kleinste liggie jaag die donker weg!

Ons het gekyk na twee videos van Sout en Lig wat vir ons op ‘n baie besondere manier die boodskap verduidelik het en oorgedra het. Uiteindelik is die vraag: waar staan ek en jy – as lidmate van ons gemeente en as burgers van die Here se koninkryk?
– Is ek en jy die sout en die lig – wat Jesus van ons gemaak het deur sy verlossingswerk?
– Is ek en jy so één met Hom dat ons ook oral waar ons kom – juis ook in ons gemeente en verder in die omgewing en in die land – betrokke met ons Godgegewe werk.
– Is ons besig om ‘n verskil te maak, om verderf te keer om die donkerte van sonde en boosheid en onreg weg te jaag?

OF

– is ons dalk maar net sout wat verslaan het? Sout wat deur die water van vrees, onbetrokkenheid, gemaksug, politieke verlamming, kerklike ontnugtering en eiegeregtigheid totaal en al geneutraliseer is?
– Is ons dalk maar net ‘n lig wat weggesteek staan en ons olie onder ‘n maatemmer opbrand – met geen effek in ons gemeenskappe en ons land nie?
Dan kan niemand gelukkig wees nie

8. Afsluiting
Ons is daarom as Christene geroep tot ‘n lewe wat ‘n verskil moet en wil maak. Ons onderneem daarom:
– Om nie langer ‘n leë lewe te leef nie!
– Stel jouself oop vir God se Woord en Gees.
– Laat Hy jou van vooraf nuut maak en omvorm.
– Op te hou om bang te wees.
– Op te hou om verskonings te soek.
– Om betrokke te raak.
– Om ons moue op te rol.

Laat Hy jou gebruik: dat jy saam met Hom sout en lig – juis ook in ons gemeente en in ons land – kan wees. Dan is jy werklik geseënd! Dan word jy weer heel – vol met Sy teenwoordigheid, één met Hom. Dan lewe jy met die doel waarvoor jy gemaak is. Dan het jy die geheim van ‘n ware gelukkige en geseënde lewe weer ontdek!

Amen.

Comments are closed.