29 November 2020 – Hoop in ‘n tyd van wanhoop

Goeiedag, en baie welkom by ons preek vir Sondag 29 November 2020. Sien asseblief ons Toktokkie vir vandag hier.

Skriflesings: Jeremia 1:4-18
Teks: Jeremia 1:18
Tema: Hoop in ‘n tyd van wanhoop

Advent 2020

Ons vind ons hoop hierdie jaar in die advents tyd, en tot en met Kersdag en daarna tot en met die oujaar en ingaan in die nuwe jaar, hoe onwaarskynlik dit ook al klink, in die lewe van die “Klaagliedere-profeet”, Jeremia.
Watter gelowige voel nié by tye “vuisvoos teen die wind” nie? Ons lewe in ‘n fisiek gewelddadige en dikwels uitsiglose samelewing. Ons ken konflik in openbare gesprekke, in die werkplek, by die huis, ja, ook in die kerk. Maar is ons “gefokus”? En waarop? Is daar iewers blywende hoop wat ons “nog regop” kan hou terwyl ons teen die wind in beur?

Advent bewys dit met nugter, oortuigende woorde uit die Woord. Natuurlik word dié hoop veral gegrond in die geboorte, die kruis en die opstanding van Jesus Christus en in God se “genade onbeskryflik groot”.

Ons hoop lê daarin dat God in staat is om dinge radikaal te verander; dat Hy in vasgeloopte situasies sy voet kan neersit en sê: Tot hier toe en nie verder nie; Dat God deur krisisse heen ‘n nuwe situasie tot stand kan bring.

Noodsaaklike elemente in die advent
– Die afwagting op die koms van die Messias, op die Heiland as die lig van die wêreld, is in die Skrif self ‘n basiese element in die advents-aankondiging,
– Hoewel „eeue lank verwag” (vgl. Luk 2:25), hou die koms van Christus tog ook iets verrassends in. Dis volkome Gods inisiatief, dit is Hy wat die tyd (die kairos) laat vol word (Luk 2:6; Mark 1:15a).
– Die Verwagte bly ‘n vreemdeling, ‘n Koning in ‘n stal; ‘n veragte, vervolgde, wat deur sy eie mense nie aangeneem word nie. Daarom kom die vrede van Kersfees nie buite loskoping, skulddelging en versoening om nie.
– As mens is ons die ontvangers, die begenadigdes. Die verskyning van die Verlosser wat roep tot geloof en bekering (Mark 1:14, 15).
– Advent sien immers op die koms van die Oorwinnaar, die Kurios: die Koning wat kom om sy Koninkryk te ontruk aan hierdie wêreld.

Advent wys na die voltooiing, die eerste koms is ook die geweldige basuinstoot wat die wederkoms naderruk en absoluut dringend maak.
Hierin is daar nog ’n teenstrydigheid tussen die belofte van „vrede op aarde” en die werklikheid van stryd, geweld, bloed en trane. Advent verkondig die nuwe weg wat God open in hierdie werklikheid, die triomf van sy genade.

Die gemeente word aangespoor om die wêreld voor te berei op die wederkoms.

Comments are closed.