27 September 2020 – Nou het ons ‘n lewende hoop!

Jy word vriendelik uitgenooi na die erediens van Sondag 27 September 2020 in die gemeentesentrum van die NG Gemeente Kloofendal te Opallaan 19. Almal is welkom en jy hoef nie plek te bespreek soos die afgelope twee Sondae nie. Dr. Adré preek oor die tema; “Nou het ons ‘n Lewende Hoop”. Sien bygaande Toktokkie vir ‘n preekskets en baie ander inligting.

Sien u Sondag! Ons moet terugkeer na normaal, al is dit ‘n nuwe normaal.

Weens die langnaweek sal daar geen kinderkerk en kategeseskool wees nie. Die kinderkerk en kategese skool heropen egter volgende Sondag 4 Oktober 2020

Die gebedsversoeke vir die week is ook hierby aangeheg.

Met vriendelike groete
NG Gemeente Kloofendal

 

Preekskets
Skriflesings: 1 Petrus 1:3-9
Teks: 1 Petrus 1:3
Tema: Nou het ons ‘n lewende hoop.

Inleiding
• Lewende hoop is nie afhanklik van omstandighede nie.
• Omdat Hy opgestaan het en leef, is daar hoop vir ons elkeen wat in Hom glo as Here en Verlosser.
• Ons hét hoop daarom ‘n ewige toekoms.
• Met ‘n lewende hoop sien ons wat God se doel met ons hier op aarde is.
• Hierdie hoop laat God ons die nuwe hemel en aarde waar Hy alles vir alles sal wees, verwag.

Het ons ‘n waarborg?
• Maar, sou jy kon vra, watter waarborg het ons dat dit alles wél so sal wees, dat ons ‘n toekoms het.
• Hoe sal so ‘n toekoms lyk?
• Ons waarborg kan in een woord, een Naam saamgevat word: Christus.

Maar, sou jy kon vra?
• Wat is hoop?
• Hoe lyk en werk dit?
• Om te hoop is om te weet dat jy geroep is tot ‘n nuwe lewe.
• Om te hoop is om die saad of die geur van die evangelie te versprei, saad en geur wat lewe wek (vgl. 2 Kor. 2:16).
Gelowiges het immers, ‘n toekoms, weer hoop – lew-ende hoop. Jou en my toekoms is gevul met hierdie lewende hoop.

Comments are closed.