13 Junie 2021 – Padkaart na die Hemel

Goeie dag

Hierdie Sondag is spesiaal aangesien die jong ds. Phil Grabe die diens om 09:00 spesiaal vir ons jonger lidmate (van alle ouderdomme) sal lei en ons graag sal wil hê dat meer van hulle sy eerste optrede hier by ons, as deel van die samewerking en kanselruilings tussen die gemeentes Kloofendal, Quellerina en Horison, sal bywoon. Almal wat geroepe voel en hulle weg oopsien is baie hartlik welkom.

Bygaande in die gebruiklike Toktokkie met die gebedsversoeke vir die week.

Comments are closed.