13 Desember 2020 – God het iets om te sê en Hy wil hê ons moet weet wat dit is!

Goeie dag en baie welkom by ons boodskap vir Sondag 13 Desember 2020.

Sien asseblief ons Toktokkie vier vandag hier.

Skriflesings: Jeremia 36:1-32; Johannes 1:1-14; 2 Tim 2:1-13; Heb 4:12-13.
Teks: Jeremia 36:28; Johannes 1:1,14; 2 Tim 2:9,11-13; Heb 4:12

Tema: God het iets om te sê en Hy wil hê ons moet weet wat dit is!

“It’s only words” – Sê die Koning, regtig. NEE, duisend maal NEE, Advent sê dit is God se Woorde…!

Is dit net woorde – Nee. Dit is God se Woorde! Dit is God self.

Jeremia word as profeet geroep in ‘n krisistyd en gestuur om in daardie tyd en omstandighede as God se verteenwoordiger namens God te gaan optree.

Hy word gestuur met niks anders as woorde nie. Hierdie woorde was vir hom egter woorde wat van God af gekom het en daarom, die moeite werd was om te bewaar en neergeskryf te word; woorde wat op die duur met ander woorde sou saamgroei om Woord van God te word.

Dat Jeremia se woorde juis van God af gekom het, het dit anders gemaak as ander, gewone mensewoorde. Sy woorde het dit woorde van hoop gemaak. Want dit sê vir ons dat God nie ‘n God is wat swyg nie, maar ‘n God wat met mense praat. God los mense nie sommer net so nie.

God praat met mense sodat hulle die lewe, die wêreld en dit wat met hulle gebeur, kan verstaan. Die Amerikaanse skrywer Eugene Peterson druk dit soos volg uit in sy boek Run with the Horses:
God het iets om te sê en Hy wil hê ons moet weet wat dit is. God is nie geheimsinnig nie. Hy skep ook nie behae daarin om ons in die duister te hou nie. Nee, Hy openbaar Hom aan ons. Hy praat met ons in ‘n vorm wat vir ons toeganklik is.

Jeremia 36 sê dat God ook in ‘n tyd van onsekerheid en wanhoop nie swyg nie. Ook dan praat Hy sodat mense kan verstaan wat met hulle gebeur, en sodat hulle dit in verband kan bring met God.

Een van die slegste dinge wat met ‘n mens kan gebeur, is dat jy die lewe en God los van mekaar sal sien, so asof God en die lewe niks met mekaar te doen het nie; asof daar dele van jou lewe is waar God afwesig is. God praat sodat ons kan verstaan dat Hy en ons lewe ten nouste met mekaar verbind is.

Dit is Advents- Hoop.

 

Comments are closed.