Kinderkerk

Besonderhede

  • Saterdag | 10 Julie 2021
  • 09:00 - 10:00
  • NG Kloofendal kerkgebou, Opal Laan in Kloofendal

Kinderkerk om 9h00 in die Jeuglokaal (alle kinders tot graad 5/6).

Die senior kinders (graad 6 tot 10) woon die erediens by en verdaag net na die preek na die Jeuglokaal .